Professionals in Security Solutions!
 
Protect Security Group 

Privacy Verklaring

 

 

Hier vind je de privacy verklaring van Protect Security Group ook handelend onder de namen kensington C.I.N SAS en PSG vastgoedbeheer Nederland. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bovengenoemde handelsnamen. Hierna te noemen PSG.

 

In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke

gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door PSG.

In  deze  privacy  verklaring  lees  je  alles  over  de 

manier waarop jouw persoonsgegevens worden

verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo

wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen  en  voor  welke  doelen  jouw  gegevens 

opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al

jouw  rechten  met  betrekking  tot  jouw  gegevens 

en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De  privacyverklaring  zal  soms  gewijzigd  worden 

door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom 

raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je  leest  op  dit  moment  de  privacy  verklaring 

van PSG. PSG ( Protect Security Group )is een beveiligings bedrijf welk zich bezighoudt met beveiligen, het geven van trainingen en het verzorgen van facilitaire diensten, het doen van marktonderzoek en inkoop van facturen voor bedrijven en particulieren.

Er  zijn  situaties  waarin  jouw  gegevens  door 

PSG verzameld worden. Het is daarom

goed  dat  jij  weet  wat  daarmee  gedaan  wordt 

en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens

kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als  jij  je  niet  prettig  voelt  omtrent  het  gebruik 

van  jouw  gegevens  door  PSG,  neem 

dan gerust contact op!

PSG 0900-1100220 of mail info@protectsecurity.nl

PSGis een eenmanszaak, welke wordt

gedreven door René Winteraeken.

 

01.

Er  wordt  voor  een  aantal  doelen  persoons-

gegevens verzameld door PSG Deze

worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

PSG  stuurt  via  e-mail  nieuwsbrieven. 

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel

en   anderzijds   gericht   op   kennisdeling.   Je  

voornaam  en  e-mailadres  worden  verzameld 

via  het  daarvoor  bestemde  formulier  op  de 

website  van  PSG.  Daarnaast  kan  je 

mondeling  of  tekstueel  gevraagd  worden  om 

je aan te melden.

 

02. Contact opnemen

Jouw  gegevens  zullen  verzameld  worden  als 

jij  contact  opneemt  met  PSG  via  de 

website.  In  dit  formulier  wordt  echter  alleen 

gevraagd om de benodigde gegevens om een

voorstel  of  een  dienst  aan  te  kunnen  bieden, 

zoals    je    naam,    bedrijfsnaam,    e-mailadres,   

telefoonnummer en projectomschrijving.

Doel gegevens

 

03. Analytics

De  website  van  PSG  verzamelt  jouw 

gegevens  om  de  website  te  verbeteren.  Dit 

gebeurt met  Analytics. Deze gegevens

zijn  anoniem  en  zijn  dus  niet  gebonden  aan 

jouw  persoonlijke  gegevens.  Denk  hierbij  aan 

informatie zoals de duur van je website bezoek

of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle  gegevens  worden  alleen  verwerkt  met 

jouw  uitdrukkelijke  toestemming  dan  wel  ter 

uitvoering van de overeenkomsten die worden

aangegaan,    dan    wel    omdat    verwerking   

noodzakelijk  is  om  jou  in  contact  te  brengen 

met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Jouw   gegevens   worden   voor   langere   tijd  

bewaard door PSG, maar nooit langer

dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,

tenzij we op grond van een wettelijke regeling

jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Recht op inzage

01.Je  hebt  het  recht  om  ten  alle  tijden  jouw 

gegevens  op  te  vragen  die  bij  PSG

vastgelegd  en  bewaard  worden.  Dit  doe  je 

door een e-mail te sturen of telefonisch contact

op  te  nemen  met  PSG.  Je  krijgt  dan 

een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens

veranderd?  Je  hebt  het  recht  om  dit  te  laten 

rectifieren   door   PSG. 

03. Recht op overdracht

Mocht  jij  de  gegevens  nodig  hebben  die  bij 

PSG opgeslagen liggen in het geval je

overstapt naar een andere partij of dienst, dan

heb  je  het  recht  op  overdracht.  Hierbij  dient 

PSG al jouw gegevens over te dragen

aan de andere partij.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij

PSG opgeslagen liggen in het geval je

overstapt naar een andere partij of dienst, dan

heb je het recht op overdracht.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij

PSG vastgelegd zijn? Dan heb je het

recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij

Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat

PSG niet op de juiste manier met jouw

gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat PSG jouw gegevens

gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen

van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via

info@protectsecurity.nl onder toezending

van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,

de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer

en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij

PSG vastgelegd zijn? Dan heb je het

recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij

Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat

PSG niet op de juiste manier met jouw

gegevens omgaat. Dit kan via mail info@protectsecurity.nl

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat PSG jouw gegevens

gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen

van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens

fysieke kopieen gemaakt.

Deze gegevens worden in een beveiligde ruimte opgeslagen.

De persoonsgegevens die door PSG

of door eerder genoemde derden worden

beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande

beveiliging.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn

elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord

en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die

toegang hebben tot jouw gegevens wordt

beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Plichten

PSG verwerkt persoonsgegevens

op grond van een gerechtvaardigd belang,

namelijk een commercieel belang. Denk hierbij

aan het aanbieden van diensten of producten

van PSG via e-mail. Jouw gegevens

zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,

zijn de minimale benodigde gegevens voor

het aanbieden van de diensten of producten.

Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de

nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze

verplichte gegevens niet worden aangeleverd,

kan PSG de betreffende dienst niet

aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt

gedeeld met PSG met anderen dan

de hierboven genoemde partijen te delen

(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een

dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming

voor worden gevraagd.

 

Protect Security Group René Winteraeken